Poradňa: Čo je to "pinhole" kamera a aké sú jej výhody?

Aj keď sa to môže zdať zastaralé, pinhole (dierková) kamera je v skutočnosti veľmi užitočným nástrojom a má mnoho moderných využití. Pinhole kamery sú kamery, ktoré na zachytávanie obrazu nepoužívajú optické šošovky. Namiesto toho pinhole kamery využívajú veľmi malý otvor (veľkosť dierky) na zaostrenie svetla týmto otvorom a získanie veľmi jasného obrazu bez potrebu zaostrovania.

Jednou z hlavných výhod pinhole kamery je jej veľkosť. Pretože tieto kamery nevyužívajú šošovky, ponúkajú sa v rôznych veľkostiach, vrátane malých a diskrétnych. Pinhole kamery môžu byť preto zamaskované alebo nainštalované do rôznych predmetov, ako sú perá, slúchadlá alebo dokonca do rámu na okuliare.

Táto výhoda malých rozmerov a veľkej tvarovej flexibility predurčuje pinhole kamery na diskrétne sledovanie či nahrávanie rôznych činností. Vzhľadom na skrytý charakter týchto kamier sú často nedetekovateľné a je ich ťažké rozpoznať aj pri bližšom skúmaní. Pinhole kamery sú nevyhnutným špionážnym zariadením.

Ďalšou výhodou použitia skrytej pinhole kamery je to, že vynikajú v zachytávaní správania ľudí, ktorí si neuvedomujú, že sú zaznamenávaný. Toto môže byť pre vás výhodou, ak hľadáte dôkaz správania, ktoré by nepreukázal, keby vedel, že je nahrávaný.

Či už používate pinhole kamery alebo nie, vedzte, že budete s nimi vždy pripravený diskrétne zaznamenať každú udalosť kedykoľvek, kdekoľvek a hlavne nenápadne.

Minikamery so záznamom