5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  predajna@SPYobchod.sk       Doprava a platba       Všetko o nákupe       Aktuality       Blog

Skládací solární panely

Skládací solární panely

Pripojenie ONLINE kamery cez smartphone aplikáciu

Metóda je použiteľná len pre kamery, ktoré sú vybavené LAN konektoreom. Aby sme metódu mohli použiť, musí zostať kamera online - teda k nej pripojíme napájanie, pomocou LAN kábla ju prepojíme s modemom. 

V príslušnej aplikácii potom zadáme ID kamery (alebo naskenujeme QR kód) a heslo, čím sa k nej pripojíme. Po nastavení požadovanej WiFi siete môžeme odpojiť LAN kábel a kamera už bude s modemom komunikovať cez WiFi.

Tento spôsob prepojenia zpravidla používajú kalsické bezpečnostné kamery.

Zapojenie cez WiFi hotspot

Túto metódu využívajú kamery, ktoré už nemajú LAN konektor. Aby sme mohli azčať základnú komunikáciu s kamerou, potrebujeme sa pripojiť na WiFi hotspot, ktorý kamera vysiela a až potom robíme konkrétnu konfiguráciu.

a) Automatická konfigurácia
V aplikácii ideme do WiFi nastavení, vyberieme WiFi sieť, ku ktorej chceme kameru pripojiť a zadáme jej heslo. Po potvrdení sa aplikácia automaticky pripojí na WiFi hotspot vysielaný kamerou a odošle do nej požadovanú konfiguráciu.

b) Manuálna konfigurácia
Funguje zrovnateľne ako v bode a) s tým rozdielom, že sa aplikácia nepripojí vysielanému hotspotu - musíme sa na neho teda pripojiť ručne. 

Air Config / Smart Config

Metódu používajú predovšetkým kamery, ktoré nemajú LAN konektor a ani nevedia vysielať vlastný WiFi hotspot. Jedná sa o spôsob, kedy je vyžadovaná konfigurácia prenášaná využitímzvukových signálov. V aplikácii teda najskôr vyplníme údaje k WiFi sieti, ku ktorej chceme kameru pripojiť a následne položíme mobilný telefón do blízkosti kamery. Informácie sa za pomoci zvukových signálov do kamery prenesú, a tá sa následne pripojí nanakonfigurovanú sieť. 

Zapojenie cez webové rozhranie

Tento spôsob sa zpravidla používa v prípadoch keď ostatné metódy zlyhajú (napríklad kvôli problému s obslužnou aplikáciou). Kameru musíme najskôr za pomoci LAN kábla pripojiť do lokálnej siete a potom zistiť jej IP adresu, čo väčšinou umožňuje program dodaný výrobcom kamery. Ak nemáte k dispozícii program od producenta kamery, je možné využiť univerzálne programy na prehĽadávanie sietí. 

Akonáhle poznáme IP adresu a port kamery, tak sa k nej môžeme pripojiť cez webový prehliadač, a to optimálne cez Internet Explorer 9-11, ktorý je kompatibilný s drtivou väčšinou kamier. Vo webovom rozhraní kamery následne nájdeme konfiguráciu WiFi a nastavíme požadované informácie.