Prehliadky proti odpočúvaniu

Prehliadky proti odpočúvaniu sú určené pre tých, ktorých nezaujali naše detektory odpočúvania a rozhodli sa zveriť prehliadku profesionálom. Profesionáli majú jednak dlhoročné skúsenosti s vyhľadávaním odpočúvaní a jednak sú vybavení vhodnou technikou, ktorá je neporovnateľná s klasicky dostupnými detektormi signálu.

Portfolio služieb

  1. vyhľadávanie odpočúvania v miestnostiach
  2. vyhľadávanie lokalizačných a odpočúvacích zariadení v automobiloch
  3. zabezpečenie priestorov proti odpočúvaniu
  4. VIP dohľady

Prehliadky proti odpočúvaniu sa zakladajú z niekoľkých rôznych častí, pri čom každá z nich slúži na odhalenie iných typov odpočúvacích prostriedkov. Prehliadka Vás spoľahlivo ochráni pred všemožnými hrozbami vrátane pasívnych nahrávacích zariadení. 

Jednotlivé časti prehliadok:

  1. odhalenie aktívnych odpočúvacích zariadení pomocou digitálnej analýzy RF spektra pomocou spektrálneho analyzátoru a následnou lokalizáciou s pomocou ručných detektorov
  2. odhalenie pasívnych odpočúvaní s pomocou WHG generátora frekvencií
  3. detekcia manipulácie na pevných linkách pomocou LTA prípravku
  4. prehliadka proti ukrytým, miniatúrnym pinhole objektívom pomocou Lens detektoru

Kombináciou jednotlivých častí prehliadky je dosiahnutá najvyššia možná miera úspešnosti. Prehliadku podľa náročnosti vykonávajú 1 až 3 pracovníci. 

CENNÍK PRE PREHLIADKY MIESTNOSTÍ (bez DPH)
Do 50m² 650,- Kč / 1m²
Do 100m² 570,- Kč / 1m²
Do 200m² 450,- Kč / 1m²
Nad 200 m² 330,- Kč / 1m²
PREHLIADKY AUTOMOBILOV (bez DPH)
Malé a stredné vozidlá 6 500,- Kč
SUV 7 500,- Kč

 

 

 

 

 

Všetky naše ceny za prehliadky proti odpočúvaniu sú konečné. Je v nich zahrnutá aj preprava v Prahe a okolí.

Prehliadky vozidiel sú vykonávané firemným špecialistom priamo u klienta. Podmmienkou zo strany klienta je zaistenie krytých priestorov (napr. garáž). 
Toto oddelenie je prázdne.