Šifrovanie pevnej linky

Šifrované telefóny Vám ušetria veľa času, ktorý by ste museli venovať osobným stretnutiam pre oznamovanie citlivých informácií. Šifrovaný telefón umožňuje bezpečnú komunikáciu, ktorá je pre akéhokoľvek útočníka úplne nerozlúštiteľná. 
Toto oddelenie je prázdne.