2,4 GHz

2,4GHz prijímače a vysielače slúžia na bezdrôtový prenos obrazu. Ak je prijímač vybavený LCD displejom, môžete na ňom priamo sledovať obraz z bezdrôtovej kamery. Čo sa týka kvalitnejších prijímačov, máte aj možnosť záznamu.Zoradiť