1,2 GHz

1,2GHz prijímače slúžia na bezdrôtový prenos obrazu. Z klasickej analógovej kamery sa po pripojení do vysielača stane kamera bezdrôtová, ktorej obraz môžete sledovať na vzdialenom prijímači.
Toto oddelenie je prázdne.