5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  predajna@SPYobchod.sk       Doprava a platba       Všetko o nákupe       Aktuality       Blog

Nastraženie špiónov na vlastné deti?

Medzi relatívne obvyklé scenáre a dôvody, pre ktoré bývajú bežne nakupované zariadenia sledovacej techniky, sa radí napríklad eliminácia eventuálne nepoctivého sorávania sa zo strany zamestnanca, podozrenie a snaha o usvedčenie partnerky/partnera z nevery či samozrejme zámer urobiť niečo viac pre ochranu vlastného majetku. Vedľa typicky častých motívov je však možné sa v poslednej dobe stretnúť aj s určitými novými mini-fenoménmi, ktoré dokladajú napríklad aj skúsenosti detektívnych agentúr, a ktoré by bolo možné označiť za kontroverzné. Jedným z takýchto trendov je aj využívanie služieb súkromných detektívov alebo nákup niektorých zo špionážnych prístrojov za účelom stráženia detí zo strany ich rodičov.

Názory na nasadenie odpočúvacej techniky alebo špecialistov na vlastné deti sa samozrejme veľmi rôznia. Cieľom článku nie je jednotlivé pohľady na vec rozsudzovať či obhajovať, ale ponúknuť aspoň niekoľko perspektív, ktoré dávajú pre niekoho patrne prekvapivý a neprijateľný trend do širších súvislostí. 

Rodičia sa o deti viac strachujú

Je úplne logické a normálne, že rodičia sa o svoje deti strachujú. U súčasnej generácie rodičov je to naviac umocnené tým, že zatiaľ čo skôr boli jedináčikovia v podstate výnimkou, dnes prevládajú deti bez súrodencov. Napriek tomu, že v posledných rokoch sa trend trochu otočil a pôrodnosť v našej zemi už nepatrí k absolútne najnižším na svete, stále je pre veľké percento rodičov ich ratolesť jediným potomkom. Často si tak dieťa dokáže užívať väčšiu pozornosť a to v rôznom slova zmysle. Nemusí sa deliť o starostlivosť zo strany rodičov, o hračky a ďalšie materiálne veci. Naviac sa začína hovoriť o kulte dieťaťa. Zároveň bývajú na neho nie zriedka kladené vyššie nároky, niekedy podľa psychológov dochádza k (nie len) emočnému a citovému preťažovaniu a toež k väčšiemu tlaku na výkon či nadmernej kontrole. Uchýlenie sa k špehovaniu alebo sledovaniu detí prostredníctvom špionážnej techniky alebo takzvaných "súkromných očiek"  môže byť tak len jedným z doprovodných javov širšieho fenoménu. 

Hrozieb je jednoducho objektívne viac

Určite sa dá nostalgicky zavspomínať aké to bolo za našich mladých čias. Celé dni sme trávili vonku. Nie online, ale slobodne. Pribehli sme zo školy domov, hodili tašku do kúta, zabuchli za sebou dvere a mierili do parku, na ihrisko, na bicykel ... skrátka von. Dopravná pevádzka skoro žiadna, drogová scénatakisto a takto by sme mohli rozjímať ďalej. 

Možností trávenia voľného času, ale na druhej strane aj nástrah ohrozujúcich deti, už býva dnes značne viac ako to bolo predtým. Áno, vspomienky na detstvo sú síce fajn, ale je potrebné vnímať aktuálnu realitu a tá je veľmi vzdialená rpedstavám o miestne, vo vnútri ktorého deťom nehrozí skoro žiadne nebezpečenstvo. Riziko, že dieťa osloví drogový dealer, začne sa stýkať s pochybnou asociálnou skupinou, alebo bude vylákané na schôdzku s nebezpečnou osobou, je skrátka neporovnateľne väčšie ako v dobách minulých. Ťažko povedať či táto skutočnosť sama o sebe ospravedlňuje využitie špionážnych a bezpečnostných vecičiek z preventívnych dôvodov. Ponúka sa argument , že vo vzťahu dieťaťa a rodiča by mala zostať na jednom z popredných miest dôvera. Avšak v prípadoch, kedy je už dôvera z rozličných dôvodov anrušená a existuje dôvodné podozrenie, že by sa dieťa mohlo dostať do vážnych problémov, dostáva sa špehovanie detí pomocou špeciálnej techniky alebo služieb súkromných detektívov do úplne iného svetla a roviny.

Nie je možné byť s deťmi stále

"Rodičia v súčasnej dobe nemajú čas na deti." Takto znie tiež jedna z častých kritických viet smerom k súčasnému rodinnému usporiadaniu a vzťahom. Všeobecne je možné skutočne konštatovať, že ľudia trávia priemerne v práci viac času ako tomu bolo u minulých generácií. Zároveň nie je v mašich podmienkach úplne bežné u časovo vyťažených dospelých, napríklad v prípade strednej triedy, že by sa v dobe neprítomnosti rodičov o deti starala pestúnka. Nie vždy sú nablízku prarodičia či iní ľudia, ku ktorým máme dôveru a ktorí by dieťa vyzdvihli zo školy alebo na neho doma dohliadli. Napríklad na to, čo práve robí na internete. 

Už problematika bezpečného využívania internetu zo strany detí je čím ďalej aktuálnejšia. Naviac štatisticky stále vyššie percento detí žije v spoločnej domácnosti len s jedným z rodičov, čo je dané hlavne vysokou rozvodovosťou. Hlavne v prípade, kedy deti bývajú s jedným zamestnaným dospelým, tak logicky dochádza k ďalšiemu prehlbovaniu priepasi medzi časom detí stráveným skoro bez dozoru a časom, kedy sú fyzicky pod dozorom (o čo sa môžu v opačnom prípad partneri podeliť). 

GPS lokátory,programy

Je nutné konštatovať, že s dopytom po riešeniach s cieľom vyššej kontroly nad počínaním svojich ratolestí sa nestretávajú len špecializované firmy na špionážnu a bezpečnostnú techniku alebo detektívne agentúry, ale tiež napríklad mobilní operátori ponúkajúci GPS programy pre rodičov školákov. Zmienené programy fungujú tak, že rodič dostane SMS správu typicky vo chvíli, kedy jeho dieťa dorazí do školy /na krúžok, vráti sa domov a podobne. Podobne je možné týmto spôsobom získať neustály prehĽad o jeho platbách alebo celkovo aktivite vyvíjanej na jeho mobilnom zariadení, teda aké stránky navštevuje, s kým je v kontakte na sociálnych sieťach, aké údaje vo virtuálnom priestore dáva k dispozícii. 

Je použitie špičkových metód na vlastnom dieťati aj napriek tomu všetkému za hranicou racionálnej reakcie rodičov majúcich racionálny strach o dieťa? Prevládajú skôr pozitíva alebo negatíva takéhoto kroku? Stane sa z využitia GPS technológie a špecializovaných agentúr na účel stráženia si vlastných detí v budúcnosti ešte markantnejší trend? Ťažko posúdiť.. 

S prispením zdrojov: 

https://www.novinky.cz/domaci/443514-rodice-posilaji-soukroma-ocka-na-vlastni-deti.html

 http://zpravy.idnes.cz/opustil-zonu-domov-spehovani-deti-pres-mobil-muze-rodinu-rozhadat-1db-/domaci.aspx?c=A160818_193723_domaci_pas