5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  predajna@SPYobchod.sk       Doprava a platba       Všetko o nákupe       Aktuality       Blog

GPS lokátory ako strážci pri nakladaní s elektroodpadom

GPS lokátory ako strážci pri nakladaní s elektroodpadom
V ponuke nášho e-shopu nájdete mimo iné tiež tzv. GPS lokátory, inými slovami GPS trackery, ktoré je možné stručne charakterizovať ako sledovacie zariadenia slúžiace na sledovanie záznamov trasy auta či iného dopravného prostriedku, osôb, tovaru alebo všeobecne cenného majetku. Sú najobľúbenejší hlavne ako asistenti pre prípad, že by su niekto chcel takpovediac drzo privlastniť naše auto alebo ako preventívny prostriedok kontroly zamestnancov vysielaných na služobné cesty. Ich obĽúbenosť rastie aj vzhĽadom k tomu, že ide o cenovo stále dostupnejšie a technicky nijak zložite ovládateľné  zariadenie aj pre bežného užívateľa.

Sledovacie zariadenia využívajúce už dobre známu technológiu GPS a disponujúce schopnosťou určenia lokácie s úresnosťou v rádoch jednotiek metrov, v niektorých prípadoch aj centimetrov, ale môžu nájsť uplatnenie aj ako strážci ochrany životného prostredia, o ktorého dôležitosti, aktuálnosti a nutnosti pochybuje dnes už naozaj málokto. 

Zastaralé spotrebiče sú určené do elektroodpadu

Tým je myslené prakticky všetko fungujúce na základe elektrickej energie alebo batérií. Ide teda o už nepotrebné veci typu elektrospotrebičov a ich častí ako aj elektrických a elektronických súčiastok. Typickými príkladmi sú televízia, rádioprijímače, počítače, telefóny, fotoaparáty, videokamery, prehrávače, monitory, tlačiarne, budíky, vysávače, mixéry a mnoho ďalších vecí, bez ktorých si dnes moderný človek žijúci v našom civilizačnom priestore v podstate nevie predstaviť život. Ako jednoducho zistíme, že vec po splnení svojho účelu a ukončení životnosti patrí nie do zmesného odpadu, ale do červeného koša? Poznáme to podľa symbolu/ikony preškrtnutého odpadkového koša na obale, záručnom liste alebo rovno na elektrovýrobku (rypicky na batérii)

V USA to riešia s dôvtipom

Naspäť k v úvode zmieneným GPS lokátorom a ich inšpekčnej až takmer detektívnej úlohe v odkrývaní praxe nakladania s nebezpečným zaťažujúcim elektroodpadom. V USA uskutočnila nezisková organizácia hovoriaca si BAN (Basel Action Network),ktorá bojuje za zdravé životné prostredie, zaujímavý, plynule prebiehajúci a značne rozsiahly pokus. Cieľom bolo odhaliť či viera Američanov v renomované recyklačné spoločnosti v prípade odloženia nepotrebnej techniky je oprávnená alebo nie. 

Na obrázku je znázornený GPS lokátor Secutek SGT-209 s výdržou až 200 dní bez nabíjania, ktorý je teda na dlhodobé monitorovanie e-odpadu veľmi vhodný.

Ako taký investigatívny pokus presne vyzeral? Menovaná neziskovka (v angličtine sa pre nich vžil výraz "watchdog") zhromaždila celkom 200 najrôzneších vyradených elektronických prístrojovako napríklad televízií, počítačov, tlačiarní atď. Umiestnila na ne pevne konštruované a pri tom nenápadné a nepozorované GPS lokátory, pomocou ktorých bolo potom možné sledovať dráhu ich cesty. Je nutné dodať, že v mnohých prípadoch cesty poriadne dlhé. Akým spôsobom rafinovaný výskum dopadol? Výsledky tohto výskumu boli totiž veľmi prekvapivé až šokujúce. Použité a k ekologickej likvidácii určené zariadenia končili v dosť zaujímavých a tiež vzdialených destináciách - Mexiko, Taiwan, Čína, Pakistán, Thajsko, Dominikánska republika, ešte častejšie potom v odľahlejších častiach Hong Kongu. Celkom tretina sledovaných elektronických prístrojov a zariadení podstúpila doslova zaoceánsky výlet. Niektoré z nich urazili podľa GPS lokátorov cestu až neuveriteľných 19 000 kilometrov. Za spoločný znak cieľových miest, dke elektroodpad najčastejšie končil, je možné jednoznačne považovať voľnejšiu environmentálnu legislatívu. 

V tejto súvislosti je potrebné objektívne zmieniť, že federálne zákony platné v USA striktne zakazujú vývoz elektroodpadu, aj keď niektoré zo štátov prijali právnu reguláciu zakazujúcu túto rozšírenú prax. Veľmi aktívne sú potom práve práve zmienené neziskové organizácie ako napríklad BAN, ktoré sa všemožnými spôsobmi snažia donútiť vlády a korporácie pôsobiace vo vyspelých a priemyselných zemiach, aby tu vyprodukovaný odpad nekončil v menej rozvinutých miestach a nepôsobil tam mnohokrát zbytočnú a nebezpečnú ekologickú záťaž. Ako zástupcovia takýchto organizácií dodávajú, ľudia majú tiež právo vedieť, kde končí nimi odložené zariadenie. 

USA jako globální vůdce v produkování elektroodpadu

Patrne nijak neprekvapí, že USA vyprodukuje viac elektroodpadu ako ktorákoľvek iná zem na svete. Organizácie zaoberajúce sa ochranou životného prostredia v USA vysvetľujú markantnú nadprodukciu a tendenciu masívne sa zbavovať použitých elektrospotrebičov cez hranice tým, že v minulosti bolo podstatne ekonomicky výhodnejšie pre špecializované firmy ponechať si recyklačné procesy a operácie vo svojej réžii. V dôsledku znižujúcich sa cien použitého materiálu sa ale mnohí recyklátori uchyľujú k jednotlivému predávaniu elektroodpadu zámorským spracovateľským spoločnostiam, ktoré nemusia dodržiavať prísne smernice týkajúce sa hlavne bezpečnosti zamestnancov.

Elektroodpadu v ekonomicky rozvinutých krajinách stále pribúda.

Zásadné nebezpečenstvo elektroodpadu

V čom konkrétne predstavuje nekontrolované nakladanie s e-odpadmi najväčšie potencionálne riziko? Nebezpečenstvo spočíva hlavne v prítomnosti karcinogénnych látok vo vnútri atramentových tonerov do tlačiarní alebo v zistených prípadoch vyparovania ortute z  tónovane bielych fluorescenčných svetiel vo vnútri televízií. Vďaka GPS lokátorom sa v rámci popísaného šetrenia tiež zistilo, že ku príkladu v Hong Kongu neboli dodržiavané bezpečnostné opatrenia pri práci zamestnancov tak, aby neboli ohrození práve týmito rizikami.

O tom, že Spojené štáty americké sa ponúkajú ako miesto na prevedenie takejto investigatívnej štúdie naznačuje nielen ich prvenstvo v produkovaní odpadu, ale tiež ich vzťah k medzinárodným zmluvám vzťahujúcim sa k ochrane životného prostredia všeobecne. Príkladom môže byť americkým prezidentom oznámené odstúpenie USA od "Parížskej klimatickej dohody" (skôr Kjútskeho protokolu),ktoré vzbudilo silné protireakcie zo strany významných štátnikov z rôznych častí planéty. 

Čo takto obdobný pokus u nás…?

Je teda možné predpokladať, že si GPS lokátory pri svojich užitočných investigatívnych misiách neodpočinú ani v budúcnosti. Možno by nebolo od veci zapojiť GPS lokátorydo enviromentálnych aktivít so spoločenským presahom aj v iných častiach sveta. Ako by asi dopadol takýto výskumný skrytý projekt na Slovensku?