Skryté analógové kamery a minikamery

Skryté analógové kamery a analógové minikamery sú vhodným doplnkom bežných bezpečnostných CCTV systémov. Na určitých miestach nie je vždy vhodné použitie bežnej analógovej kamery, a preto tam môže byť využitá minikamera, či CCTV kamera ukrytá vo vnútri rôznych objektov.Zoradiť