5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  predajna@SPYobchod.sk       Doprava a platba       Všetko o nákupe       Aktuality       Blog

Ako sa brániť pred laserovým odposluchom

02.08.2021 Sprievodca výberom

Zabudnite na ploštice a bežne dostupné odpočúvania. Profesionálnym špiónom a iný útočníkom mieriacim na vaše cenné, či už súkromné alebo firemné, informácie sa v súčasnej dobe otvárajú úplne nové a podstatne sofistikovanejšie možnosti ako tieto dáta získať. Je možné očakávať, že napríklad do oblasti priemyselnej špionáže budú v blízkej budúcnosti stále viac prenikať najmodernejšie a vysoko pokročilé produkty.

Odposluchy v skorších dobách

Odposluchy v skorších dobách

Odposluchy samozrejme nie sú ničím novým. Sovietska KGB napríklad počas špionážnej vojny medzi Východom a Západom tajne zachytávala zvukové záznamy pochádzajúce od písacích strojov používaných Američanmi. S pomocou odpočúvacieho zariadenia detekovali pohyb tlačovej hlavy s písmenami. Písal sa rok 1984, v tej dobe už však neboli ploštice alebo všeobecne odposluchy ničím novým. Už v päťdesiatych rokoch vznikol globálny odpočúvací systém vytvorený americkou národnou agentúrou pre bezpečnosť. Doba samozrejme pokročila a s ňou aj nové trendy v odpočúvacích zariadeniach. 

Ako sa odpočúva dnes?

Je na mieste byť skutočne v strehu, akékoľvek podcenenie bezpečnosti cenných dát a informácií, ktoré sú často hodnotou najvyššej priority sa môže hrubo nevyplatiť a predražiť. Možností prelomenia ich ochrany a potenciálne získanie prístupu k nim zo strany nepovolaných osôb či mnohokrát organizovaných skupín je totiž stále viac. V zásade je možné odpočúvanie rozdeliť do dvoch skupín na odpočúvanie invazívne a neinvazívne. 

Invazívne a neinvazívne metódy

V prvom prípade je nutné vniknúť do objektua  umiestniť do neho príslušné odpočúvacie zariadenie, napríklad v podobe notoricky známych ploštíc. Invazívne metódy používané v rámci nekalých konkurenčných bojov, priemyselnej špionáže a iných nežiaduchích aktivít sú však všeobecne skôr na ústupe. Vo väčšej miere naopak prichádza na schénu neinvazívne odpočúvanie, pri ktorom nie je nutná fyzická intervencia do záujmového priestoru. Tento druh špionáže je ešte zložitejšie odhaliteľný a podstatne rafinovanejší, pri čom reálne použiteľných opatrení, ktorými sa môžeme brániť bohužiaľ príliž nie je.  A čo je konkrétne v súčasnej dobe najväčším strašiakom ak ide o riziko odpočúvania? 

Éra laserových odposluchov

Éra laserových odposluchov

Zjavne sú nimi tzv. "laserové odposluchy", ktorých nákup je pre útočníkov mieriacich na cenné dáta a súkromie obetí doteraz značne nákladnou záležitosťou, ale rozhodne sa nedá povedať, že by boli úplnou vzácnosťou. Naopak pomerne rýchlo sa stávajú obľúbenými. Ich veľkou výhodou je hlavne významne vyššia účinnosť a variabilita na rozdiel od iných odpočúvacích prístrojov. V nepovolaných rukáchmôžu tieto vysoko moderné odpočúvacie zariadenia znamenať skutočnú zbrať namierenú proti spravidla prísne stráženým informáciám a dátam. Steny kancelárií a iných ohrozených priestorov sa tak musia mať naozaj na pozore" Bez toho aby bolo potrebné do nich vniknúť, môžu sa cez sklenené okenné tabule prostredníctvom laserových lúčov šíriť tajné informácie. Na akom princípe tieto laserové odposluchy fungujú? 

Princíp fungovania laserového odposluchu

Využívajú to. že zvuk je v podstate mechanickým vlnením, ktoré dopadá v určitom uhle na konkrétny objekt, typicky napríklad na okno kancelárskej budovy, kde dôjde k vibrácii. Túto vibráciu je špeciálny laserový odposluch schopný zachytiť a následne z neho odrazený lúč dekódovať naspäť na zvuk. K tomu bolo skôr potrebné nasmerovať laserový lúč do zhodnej výšky s daným objektom, z ktoréhomala byť informácia vynesená a následne zachytávať odrazený lúč presne kolmo. Celkom šikovnou prevenciou a obranou tak bolo svoje kancelárske priestory jednoducho situovať do čo najvyšších výšok. S tým si už však dnes nevystačíme, pretože najnovšie modely odpočúvacích zariadení fungujúcich na báze laderového lúča prekonávajú aj princíp zákona o dopade svetla, ktorý hovorí, že uhol odrazu je presne rovný uhlu dopadu. Moderná alserová technológia umožňuje odpočúvanie z priestorov nezávisle na vzájomnej polohe, a to až do vzdialenosti 150 metrov. Prakticky vzaté tak vo väčšine prípadov môže dôjsť k úspešnej špionážnej misii aj umiestnením laserového prístroja do vozidla zaparkovaného poblíž budovy. 

Laserový lúč u najmodernejších odposluchov môže byť rozptýlený napríklad aj na plochu 25 x 25m, a zaznamenávať tak konverzácie z celej kancelárskej budovy, pri čom operátor si môže dodatočne "zazoomovať" na ľubovoľné miesto a vyfiltrovať si zvuk len z neho. Jedná sa teda o extrémne efektívnu metódu odpočúvania, proti ktorej je jedinou obranou len prevencia.

Šumový generátor Secutron SNG 2.0

Šumový generátor Secutron SNG 2.0

Naštastie v tomto prípade (zatiaľ ešte stále) platí, že na účinnú zbraň existuje tiež funkčná protizbraň. V súčasnosti je najvýhodnejším nástrojom na zabránenie vzdialeného (neinvazívneho) odposluchu použitie zariadenia, ktorému sa hovorí šumový generátor v spojení s piezomeničmi. Okrem útoku pomocou laserového odposluchu chráni tiež proti úniku informácií cez stenu, podlahu alebo strop pomocou kontaktných mikrofónov. Využitie šumových generátorov je však v zásade univerzálne a je možné používať ho ako najúčinnejšiu prevenciu proti akýmkoľvek vonkajším útokom tohto druhu. 

Nesporná výhoda inštalácie piezomeničov spočíva v tom, že ich prevádzka je skoro nepočuteľná a osoby jednajúce v miestnosti teda neruší tak ako napríklad klasický akustický generátor bieleho šumu, ktorý aby fungoval efektívne musí byť pustený na veľmi vysokú hlasitosť.

Inštalácia piezomeničov do miestnosti

Ku generátoru SNG 2.0 sa pripoja piezomeniče a tie sa následne nainštalujú na steny, okná či nábytok. Pripojiteľné piezomeniče sú priamo zodpovedné za rozvibrovanie stien, okien, stropov, podláh či nábytku v danej kancelárii či miestnosti tak, aby bolo zaručené dokonalé vyrušenie na všetkých predmetoch, z ktorých by bolo možné laserovým lúčom zachytávať vibrácie, a teda aj zvuk. Šumový generátor Secutron SNG 2.0 je vybavený dvoma samostatnými výstupmi, pre ktoré je možné individuálne upravovať intenzitu šumu. Prax ukazuje, že u piezomeničov umiestnených na okná spravidla postačínižší výkon, zatiaľ čo pre inštaláciu na stenách je potrebné nastavenie vyššieho výkonu. 

Mikrovibrácie prenášané z piezomeničov do materiálu spoľahlivo rušia akýkoľvek pokus o laserové odpočúvanie. 

Ukážka z inštalácie bezpečných miestností

K inštalácii piezomeničov nám poslúži staré dobré sekundové lepidlo (bohate postačí malá kvapka doprostred plochy meniča), ktorým akustické piezomeniče nalepíme na vnútornú stranu vonkajšej okennej tabule. Pred samotným lepením sa odporúča menič očistiť. Tiež by pred samotným lepením mali byť na piezomeniče naletované ohybné prívody. Je tiež možné z estetických dôvodov na už prilepený menič nalepiť silikónovým lepidlom kryt v bielej alebo čiernej farbe. Pre prípadnú inštaláciu piezomeničov na stenu môžeme využiť najlepšie akrylátový tmel, pomocou ktorého vlepíme piezomenič priamo do omietky. Ak sa  rozhodneme pre umiestnenie meniča na nábytok, potom sa ponúka nalepenie na jeho zadné či vnútorné steny.

Ak máte záujem o profesionálne vytvorené bezpečené miestnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Páčil sa Vám tento článok?
Ako vybrať odpočúvacie zariadenie Ako vybrať odpočúvacie zariadenie

Diskusia

Tému zatiaľ nikto nekomentoval.

Do diskusie môžu prispievať len registrovaní a prihlásení užívatelia.

Najširšia ponuka

Cez 5000 produktov

​Zákazková výroba

Od návrhu až po realizáciu

Diskrétne doručenie

Bez údajov o e-shope

​Špecialista v obore

Viac než 5 rokov v obore